Giá Tour Nước Ngoài
TT TÊN TOUR HÀNH NGÀY KHỜI HÀNH HẠNG VÉ GIÁ VÉ PHỤ THU TẢI VỀ
GIÁ TOUR PHUƠNG TIỆN PHÒNG ĐƠN NGOẠI QUỐC
1 PHÁP THỤY SỸ - Ý 11N10Đ Mỗi ngày KS 3 sao 80,890,000 Đã bao gồm 750000 Click download
2 Vương quốc Phật Giáo BHUTAN 7N6Đ Mỗi ngày KS 3 sao 59,790,000 Đã bao gồm 750000 Click download
3 ÚC (Sydney - Canberra - Melbourne) 7N6Đ Mỗi ngày KS 3 sao 55,480,000 Đã bao gồm 750000 Click download
4 NGA 7N6Đ Mỗi ngày KS 3 sao 46,980,000 Đã bao gồm 750000 Click download
5 TÂY TẠNG 7N6Đ Mỗi ngày KS 3 sao 44,490,000 Đã bao gồm 750000 Click download
6 BỜ TÂY HOA KỲ 7N6Đ Mỗi ngày KS 3 sao 38,890,000 Đã bao gồm 750000 Click download
7 DUBAI - ABU DHABI 5N4Đ Mỗi ngày KS 3 sao 26,980,000 Đã bao gồm 750000 Click download
8 TRUNG QUỐC 6N5Đ Mỗi ngày KS 3 sao 18,980,000 Đã bao gồm 750000 Click download
9 BẮC KINH - THƯỢNG HẢI 5N4Đ Mỗi ngày KS 3 sao 17,880,000 Đã bao gồm 750000 Click download
10 HONG KONG 4N3Đ Mỗi ngày KS 3 sao 15,980,000 Đã bao gồm 750000 Click download
11 ĐÀI LOAN 4N & 6N Mỗi ngày KS 3 sao 13,490,000 Đã bao gồm 750000 Click download
12 SINGAPORE - MALAYSIA 6N5Đ Mỗi ngày KS 3 sao 12,680,000 Đã bao gồm 750000 Click download
13 MYANMAR 4N3Đ Mỗi ngày KS 3 sao 12,480,000 Đã bao gồm 750000 Click download
14 SINGAPORE 4N3Đ Mỗi ngày KS 4 sao 11,180,000 Đã bao gồm 750000 Click download
15 MALAYSIA 4N3Đ Mỗi ngày KS 4 sao 5,870,000 Đã bao gồm 750000 Click download
16 THÁI LAN 5N4Đ Mỗi ngày KS 4 sao 6,980,000 Đã bao gồm 750000 Click download
17 CAMPUCHIA 4N3Đ Mỗi ngày KS 4 sao 3,380,000 Đã bao gồm 750000 Click download